Disclaimer
Online ledenadministratie Textielcommissie.nl

1. De Textielcommissie.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens worden louter gebruikt voor eigen administratieve doeleinden.

3. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van vermelding van de naam en woonplaats op deelnemerslijsten van evenementen.

4. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

5. De Textielcommissie.nl is een stichting en kent derhalve formeel geen leden maar wel donateurs. 'Donateurs' worden in dit administratiesysteem evenwel met 'leden' aangeduid.

6. De Textielcommissie behoudt zich het recht voor om de policy te allen tijde te wijzigen.

Welkom bezoeker
Wachtwoord vergeten?